OFERTA TŁUMACZEŃ

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia uwierzytelnione ("przysięgłe"):

 • dokumenty sądowe
 • dokumenty urzędowe
 • dyplomy i świadectwa
 • dokumenty samochodowe
 • akty Urzędu Stanu Cywilnego
 • akty notarialne
 • zaświadczenia (medyczne, pracownicze, urzędowe, o niekaralności)
 • wpisy do ewidencji
 • umowy
 • faktury
 • i wiele innych

Tłumaczenia uwierzytelnione ("przysięgłe"):

 • dokumenty sądowe
 • dokumenty urzędowe
 • dyplomy i świadectwa
 • dokumenty samochodowe
 • akty Urzędu Stanu Cywilnego
 • akty notarialne
 • zaświadczenia (medyczne, pracownicze, urzędowe, o niekaralności)
 • wpisy do ewidencji
 • umowy
 • faktury
 • i wiele innych

Tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione), w tym specjalistyczne:

 • teksty techniczne (instrukcje, dokumentacje, katalogi)
 • teksty ekonomiczne
 • teksty prawnicze
 • oferty, broszury, ulotki, katalogi
 • listy motywacyjne, życiorysy
 • umowy
 • streszczenia
 • i wiele innych

tłumaczenia ustne

Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione:

 • przesłuchania (przez policję, prokuraturę, w sądach, urzędach)
 • tłumaczenie aktów w kancelarii notarialnej, USC
 • tłumaczenie podczas egzaminu na prawo jazdy