Przekazywanie tłumaczeń

1. Osobiście - w siedzibie biura lub w siedzibie klienta.

2. Internet - tekst do tłumaczenia można przesłać pocztą elektroniczną, a gotowe tłumaczenie prześlemy zapisane w pliku elektronicznym lub na życzenie klienta w postaci wydruku (patrz UWAGA!!!).

3. Tradycyjną pocztą.

 

UWAGA !!!

Tłumaczenia uwierzytelnione ("przysięgłe") - tłumaczenia te wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, który otrzymał odpowiednie uprawnienia od Ministra Sprawiedliwości, złożył przysięgę i posługuje się okrągłą pieczęcią wydaną przez Mennicę Państwową. Tłumaczenia te mają wartość prawną i dlatego przy ich wykonywaniu obowiązują nieco inne zasady: tekst do tłumaczenia powinien zostać przekazany w oryginale. Jeśli zostanie przesłany pocztą elektroniczną, tłumacz umieści w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii. Tłumaczenie zostaje przekazane w postaci wydruku, podpisanego przez tłumacza i opieczętowanego okrągłą pieczęcią tłumacza. Tłumaczenie zostaje przekazane w jednym egzemplarzu.